Web Analytics
CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM | Cart 0
บอร์ดทดลอง FPGA รุ่น WARRIOR CYCLONE-X EB01(CB)

» FPGA Kits

warrior-cyclone-x-eb01-cb.jpg

208

บอร์ดทดลอง FPGA รุ่น WARRIOR CYCLONE-X EB01(CB)

4,490.00 บาท


จำนวน

(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่อหน่วย: pc.

จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ: 1

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 7%


Add to cart success!

» FEATURES

บอร์ดทดลองรุ่น WARRIOR CYCLONE-X ใช้ชิป CYCLONE 10 ซึ่งเป็นชิป FPGA ในตระกูล CYCLONE 10 ซีรีย์ LP ของบริษัท INTEL (ALTERA) ชิปรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม 60 นาโนเมตร ซึ่งข้อดีของสถาปัตยกรรมที่เล็กลงนี้ ทำให้ปริมาณวงจรลอจิกที่สามารถสร้างลงบนแผ่นซิลิกอนมีมากขึ้น เมื่อเทียบกับสถาปัตยกรรรมของชิปรุ่นก่อนหน้านี้ (ALTERA CYCLONE V) นอกจากนี้การใช้กำลังงานไฟฟ้าก็ลดลงไปด้วย ภายในบอร์ดทดลองประกอบไปอุปกรณ์รอบข้างต่างๆ เพื่อสะดวกแก่การทดลอง บอร์ดทดลอง WARRIOR CYCLONE-X EB01 มีการแบ่งเป็นรุ่นย่อยอีก 3 รุ่นตามการติดตั้งโมดูล LCD บนตัวบอร์ดได้แก่
 • WARRIOR CYCLONE-X EB01(G) ติดตั้งโมดูล LCD แบบกราฟิคขนาด 128x32 จุด กราฟิคสีดำบนพื้นสีขาว
 • WARRIOR CYCLONE-X EB01(CW) ติดตั้งโมดูล LCD แบบ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาว
 • WARRIOR CYCLONE-X EB01(CB) ติดตั้งโมดูล LCD แบบ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด ตัวหนังสือสีขาวบนพื้นน้ำเงิน

อุปกรณ์รอบข้างที่สำคัญซึ่งถูกติดตั้งอยู่บนบอร์ดทดลอง WARRIOR CYCLONE-X EB01 มีดังนี้
 • FPGA Intel Cyclone 10 LP เบอร์ 10CL010YE144C8 (ความจุ 10,320 LEs หรือ ประมาณ 575,800 เกท)
 • Active Serial Configuration Device (Compatible) ขนาด 16 Mbit สำหรับบรรจุโปรแกรมของ FPGA
 • คอนเน็คเตอร์ JTAG
 • โมดูล LCD พร้อมไฟส่องหลัง
  • แบบกราฟิคขนาด 128x32 จุด กราฟิคสีดำบนพื้นสีขาว (ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาว ในรุ่น G)
  • แบบ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด (ตัวหนังสือสีดำบนพื้นสีขาว ในรุ่น CW)
  • แบบ 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด (ตัวหนังสือสีขาวบนพื้นน้ำเงิน ในรุ่น CB)
 • LOGIC MONITOR ขนาด 8 บิต แสดงสถานะลอจิก สูง ต่ำ และอิมพีแดนซ์สูง
 • 7-Segment 4 Digit + Special Sign
 • บัซเซอร์
 • วงจรรับอินฟราเรด
 • วงจรเรียลไทม์คล็อก DS3231 พร้อมวงจรแบตเตอรี่แบ็คอัพ (ไม่มีแบตเตอรี่ติดตั้งไปด้วย)
 • หน่วยความจำแบบ I2C ขนาด 256 Kbit และ Expansion I2C Port ขนาด 3.3V
 • พอร์ตอนุกรม
 • พอร์ต VGA สำหรับทดลองการเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์
 • พอร์ต PS/2 สำหรับทดลองการเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ด และเมาส์
 • ออสซิลเลเตอร์ขนาด 50 MHz (การสร้างความถี่ภายในอื่นๆ สามารถใช้วงจรเฟสล็อกลูปซึ่งสร้างจาก MegaCore Wizard ของ QuartusII ได้)
 • ดิพสวิทช์ 4 บิต และ 8 บิต
 • สวิตช์กดติด-ปล่อยดับ 4 บิต
 • สวิตช์รีเซ็ท (สำหรับ NIOS II Soft-Core Processor)
 • Expansion Port ขนาด 38 บิต แบบอิสระ สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั่วไป หรือโมดูล SRAM และ SDRAM เพื่อการใช้งาน NIOS II Soft-Core Processor

» Description

บอร์ดทดลองรุ่น WARRIOR CYCLONE-X EB01 เป็นบอร์ดทดลอง FPGA ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 60 นาโนเมตรของชิป Intel Cyclone 10 LP จาก INTEL พร้อมด้วยสายดาวน์โหลดวงจรแบบ USB รุ่น EZY BLASTER บอร์ดรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้งานในทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูง คุณจะได้เรียนรู้และเพลิดเพลินกับการใช้งาน FPGA ในรูปแบบการเขียนวงจร และภาษา VHDL หรือแม้แต่ Verilog พร้อมกันนี้ด้วยการเพิ่มอุปกรณ์อีกเล็กน้อย (โมดูล SDRAM หรือ SRAM) คุณจะสามารถเปิดโลกการเรียนรู้ในอีกระดับของการใช้งาน FPGA กับซอฟต์คอร์โปรเซสเซอร์ NIOS II ซึ่งเป็นการผนวก FPGA เข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 32 บิต ที่สามารถกำหนดคุณสมบัติภายในตัวโปรเซสเซอร์ได้ด้วยตัวคุณเอง

Warrior Cyclone-X EB01 สามารถทำงานได้กับ Quartus Prime 17.0 เป็นต้นไป ไม่รองรับการทำงานกับ QuartusII และ MAX+PLUS II

» สิ่งที่จะได้รับ

 • บอร์ดทดลอง Warrior Cyclone-X EB01
 • DC adaptor
 • อุปกรณ์ดาวน์โหลดวงจรแบบ USB รุ่น EZY BLASTER
 • สายเชื่อมต่อ USB
 • Digtal Disc DVD
ภายใน Digtal Disc DVD ประกอบด้วย
 • Warrior Cyclone-X EB01 User Manual (PDF)
 • Quartus Prime 18.1 Lite Edition User Manual (PDF)
 • Quartus Prime 18.1 Lite Edition - ใช้งานฟรีโดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านเว็บ (ยกเว้น SOC และ IP Core จะใช้งานได้ขณะต่อสาย JTAG ไว้เท่านั้น)