Web Analytics
CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM | Cart
โมดูลเชื่อมต่อ USB รุ่น EZY USB-M02

» Electronic Modules

ezy-usb-m02.jpg

20

โมดูลเชื่อมต่อ USB รุ่น EZY USB-M02

990.00 บาท


จำนวน

(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาต่อหน่วย: pc.

จำนวนขั้นต่ำในการสั่งซื้อ: 1

ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 7%


Add to cart success!

» FEATURES

 • สามารถทำอัตราการส่งถ่ายข้อมูลได้ถึง 1 เมกะบอด สำหรับการเชื่อมต่อแบบ RS232 และ 3 เมกะบอดสำหรับการเชื่อมต่อแบบ RS422, RS485
 • ภายในโมดูลสามารถจัดการโพรโตคอล USB ได้อย่างสมบูรณ์ (ไม่ต้องการเฟิร์มแวร์สำหรับจัดการ USB เพิ่มเติม)
 • มีบัฟเฟอร์ FIFO ขนาด 384 ไบต์สำหรับด้านส่ง (Tx) และ 128 ไบต์สำหรับด้านรับ (Rx)
 • มีฮาร์ดแวร์สำหรับช่วยในการทำแฮนด์เช็ก สามารถทดแทน ขาต่างๆ ในการสื่อสาร RS-232 ได้ทุกขา (สามารถใช้ในการแปลงการสื่อสารจาก USB ให้เป็น RS-232 ได้อย่างสะดวก)
 • สนับสนุนโหมดซัซเพนด์และรีซูมโดยผ่านทางขา SLEEP# และ RI
 • สนับสนุนการจ่ายกำลังงานให้ตัวอุปกรณ์เมื่อต้องการ กำลังงานสูง โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากบัส USB ผ่านทางขา PWREN#
 • มีวงจรเร็คกูเลเตอร์ 3.3v
 • สำหรับจ่ายให้กับวงจรภายนอกที่ดึงกระแสไม่มากนัก (น้อยกว่า/เท่ากับ 5mA)
 • สามารถเชื่อมต่อวงจรลอจิกที่ใช้แรงดัน 5 โวลท์ และ 3.3 โวลท์ ได้อย่างสะดวก
 • มีวงจรรีเซ็ตขณะเริ่มทำการจ่ายไฟ (Power-On-Reset) อยู่ภายใน
 • สนับสนุนโหมดการส่งถ่ายข้อมูล USB แบบบัลก์ และ ไอโซโครนัส
 • สนับสนุนโหมดการทำงานบิตแบงค์ (Bit-Bang) ซึ่งอนุญาตให้ใช้บัสข้อมูลเป็นพอร์ต IO ขนาด 8 บิตเพื่อใช้ในงานทั่วไปได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไมโคร คอนโทรลเลอร์หรือวงจรลอจิกอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ทำงานที่ย่านไฟเลี้ยงตั้งแต่ 4.4v ถึง 5.25v
 • สนับสนุน USB 1.1 และ USB 2.0 (เฉพาะโหมดฟูลสปีด)
 • มี EEPROM ภายนอกสำหรับเก็บค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของ USB เช่น สตริงดีสคริปเตอร์, ซีเรียลนัมเบอร์, เวนเดอร์ไอดี (PID) และ โพรดักซ์ไอดี (PID) ได้อย่างสะดวก
 • สามารถโปรแกรม EEPROM ที่อยู่บนโมดูลผ่านสาย USB ได้โดยตรง
 • มีจั๊มเปอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการตั้งค่าการทำงานให้แก่โมดูล
 • เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ FPGA ได้ง่าย

» Description

โมดูลทีช่วยให้การเชื่อมต่อ USB กับระบบไมโครตอนโทรลเลอร์ หรือ FPGA ของคุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย การเขียนโปรแกรมทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ FPGA เพื่อติดต่อกับโมดูล Ezy USB-M02 จะเหมือนกับการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับพอร์ตอนุกรม ซึ่งใช้สายสัญญาณเพียง 2 เส้นในส่วนของการเขียนโปรแกรมทางฝั่งคอมพิวเตอร์ สามารถเขียนติดต่อโดยผ่านไดร์ฟเวอร์โดยตรง หรือเขียนติดต่อทางพอร์ตอนุกรมเสมือนก็ได้

» สิ่งที่จะได้รับ

 • บอร์ด USB Interface รุ่น Ezy USB-M02
 • Ezy USB-M02 user manual (PDF)
 • Astron Logic USB CD : ไดร์ฟเวอร์
 • สายเชื่อมต่อ USB