CONTACT | TEL : 02-728-3440, EMAIL : SALES@ASTRONLOGIC.COM
ASTRON LOGIC RESEARCH AND DEVELOPMENT CO.,LTD.

» WEBBOARD

ช่วยแนะนำ A/D หน่อยครับ

ช่วยแนะนำ A/D ที่เหมาะกับการต่อกับ FPAG หน่อยครับ

จากคุณ : max++ ตั้งกระทู้นี้เมื่อ 20:07 [26/12/2006]

ความคิดเห็นที่1

ต้องดูความต้องการของงานที่จะใช้ก่อนนะครับ ว่าต้องการความละเอียดในการแปลงเป็น Digital กี่บิต ถ้าต้องการความถูกต้องมากก็ต้องใช้ความละเอียดสูงครับ และอีกต้วที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ความถี่ของสัญญาณที่ต้องการแปลงครับ

จากคุณ : support@astronlogic.com 20:54 [24/01/2007]
ร่วมด้วยช่วยกันตอบครับ
ชื่อ :
E-Mail :
คำตอบ :คลิกเพื่อแทรกรูป